RSS

แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

สผม.จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

เยาวชนจิตอาสาพร้อมช่วยเหลืองานพยาบาลให้สังคม

 
 
         (6 ส.ค. 60) เวลา 15.00 น. : นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดกิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล” สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต (เครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม) และมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. พร่องน้ำในคลองและจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือและน้ำฝน

          (3 ส.ค. 60) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนของกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้น้ำจากภาคเหนือได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครหลายสัปดาห์แล้ว โดยน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ความเร็ว 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงสามารถรับได้ และปัจจุบันริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเขื่อนหมดแล้วยกเว้นบางจุดที่ยังเป็นฟันหลอเล็กน้อยตามท่าเรือต่างๆ ก็ได้มีการจัดเรียงกระสอบทรายซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างฉะเชิงเทรา นครนายก และกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการของจังหวัดและระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ร่วมกับ จ.นนทบุรี จัดประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองร่วมกัน

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองกำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการด้านการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ด้วยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 ก.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (ตึกเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน ส.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ส.ค. 60         เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2.คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4.รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ พื้นที่เขตธนบุรี ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง ให้บริการวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 โรงเรียนกงลี้จงซัน ให้บริการวันที่ 7-11 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ให้บริการวันที่ 15-16 ส.ค.60

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มแล้วศึกโต๊ะเล็ก "กทม.ฟุตซอลลีก" ปี 60

 
 
       (18 ก.ค.60) นายโฆษิต  อักษรชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
"กทม. ฟุตซอล ลีก" ครั้งที่ 12  ประจำปี 2560 ณ สนามบางกอกอารีนา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18ก.ค. - 18 ส.ค. 60 โดยมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ผ่านมา ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 3 ท่ามกลางตัวแทนของทั้ง 50 สโมสรทั่วกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 9-14 ส.ค.นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 
 
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์เป็นพิเศษเพื่อความตระการตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะปทุมมาที่จะบานสะพรั่งเต็มลานภายในสวน ทั้งยังมีดอกบานชื่น ดาวกระจาย สร้อยไก่ ฯลฯ รวมจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ต้น 
 

อ่านเพิ่มเติม...