foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991797
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8668
13904
80394
2789439
385879
503863
2991797

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:12

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กทม. มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับฤดูฝนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่งผลให้โรคนี้มีการระบาดได้รวดเร็ว 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจัดการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ “ตามรอยอัครศิลปิน” ตามโครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างความสุขด้วยความสนุกที่สร้างสรรค์ โดยสนับสนุนให้ศูนย์เยาวชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการแสดง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแสดงออกบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำที่เชื่อมั่นในตนเองและการมีมนุษย์สัมพันธ์ อันจักนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเวลาทำงาน ตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่น 3-5 คน นำรถจักรยานยนต์ลักษณะดัดแปลงเป็นรถแข่ง มาซ้อมหมุนตัวกลับรถ เป็นที่หวาดเสียว ส่งเสียงดัง วนเวียนอยู่บนทางเท้าหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างประตู 2-3 ระยะทางประมาณ 100 เมตร สร้างความเดือดร้านรำคาญให้แก่ผู้อาศัยและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
         (6 ส.ค. 60) เวลา 15.00 น. : นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดกิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล” สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต (เครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม) และมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด

อ่านเพิ่มเติม...

          (3 ส.ค. 60) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนของกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้น้ำจากภาคเหนือได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครหลายสัปดาห์แล้ว โดยน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ความเร็ว 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงสามารถรับได้ และปัจจุบันริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเขื่อนหมดแล้วยกเว้นบางจุดที่ยังเป็นฟันหลอเล็กน้อยตามท่าเรือต่างๆ ก็ได้มีการจัดเรียงกระสอบทรายซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการของจังหวัดและระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...