โรงจำนำกทม. ยืนหยัดดอกเบี้ยถูกพร้อมขยายวงเงินรับจำนำ ช่วยชาวกรุงฯ สู้ภัยเศรษฐกิจ

พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม. แจ้งว่า สถานธนานุบาลฯ (โรงรับจำนำ กทม.) ได้คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำ 1 ฉบับ เป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลฯ (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง โทร. 0 2158 0042-4 ในวันและเวลาราชการ หรือที่www.pawnshop.bangkok.go.th

 

--------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner