สสล. ดูแลความสะอาด ตกแต่งภูมิทัศน์สนามหลวงพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นางวัลยา วัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 นั้น เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม เพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงระดมเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดรอบบริเวณสนามหลวงและเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดหลังคาเต้นท์บริเวณลานพระราชวังดุสิต ล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสวนอัมพร ล้างทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ถนนราชินี ถนนหน้าหับเผย และทำความสะอาดถนนรอบสนามหลวง โดยรถฉีดน้ำแรงดันสูง 2 คัน รถน้ำธรรมดา 3 คัน และรถทำความสะอาดถนน 4 คัน

นอกจากนั้นแล้ว สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จและริ้วขบวน ด้วยการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ เดฟ เฟิรน์ กล้วยไม้ บริเวณถนนมหาราช สวนหย่อมหน้ากรมการรักษาดินแดน รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตัดแต่งสนามหญ้า ถนนราชดำเนินนอก ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณโดยรอบสนามหลวง และจัดเก็บดอกไม้ พวงมาลัยที่ประชาชนนำมาถวายสักการะบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร โดยจะนำมาตกแต่งบริเวณสวนรมนีนาถต่อไป

 

ทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนประชาชนเจ้าของอาคารบ้านเรือน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ร่วมกันดูแล ทำความสะอาดพื้นที่หน่วยงาน หน้าบ้าน หรืออาคารของตนเองตามเส้นทางสนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงามและสมพระเกียรติอย่างสูงที่สุด

 

-----------------

 

 

e-max.it: your social media marketing partner