กทม. วอนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันไข้เลือดออกและไข้ซิก้า

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า เป็นต้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักอนามัย รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 26 ก.ย. 60 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 38,756 ราย เสียชีวิต 55 ราย ในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วย 5,399 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ทั่วประเทศพบ 426 ราย ในกรุงเทพมหานครพบ 65 ราย และมีหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 3 ราย เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความพิการทางสมองในเด็กที่เกิดจากมารดาที่ป่วยเป็นโรคนี้ในขณะกำลังตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน โรงเรียน และสภาพที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะด้วยการเก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค และหากมีอาการน่าสงสัย เช่น ไข้สูงลอย 39-40 องศาเซลเซียสติดต่อกันมากกว่า 2 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการไข้ มีผื่นตามใบหน้า แขนขา ลำตัว หรือตาแดง เป็นต้น ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. โทร. 0 2246 0357 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (ปชส...สนอ. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner