แนวทางการป้องกันอันตรายแก่ประชาชนจากเหตุทางเท้าชำรุดซึ่งอยู่ในพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

สำนักการโยธาได้ชี้แจงสถานการณ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 สาย สายสีม่วง ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่คืนแล้ว สายน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีแดง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู อยู่ระหว่างการขอพื้นที่ก่อสร้าง และสายสีทอง อยู่ระหว่างการสำรวจสาธารณูปโภค ซึ่งในการขอใช้พื้นที่ถนนสาธารณะในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจะต้องมีการยื่นข้อมูลเพื่อแสดงให้แก่กรุงเทพมหานครได้รับทราบ อาทิ แบบรายละเอียดแสดงตำแหน่งโครงสร้างสถานี แผนงานก่อสร้าง มาตรการความปลอดภัยจากการก่อสร้าง และรายการทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อกทม. ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะระงับการก่อสร้างชั่วคราว หากการดำเนินการเข้าข่ายจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ไม่เป็นไปตามแผนงานการจราจรที่กทม. ได้พิจารณาแล้ว หรือกรณีที่กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไข
 
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการแก้ไขข้อร้องเรียนและแนวทางป้องกันอันตราย ดังนี้ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ รฟม. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกวัน และรายงาน กทม. ทุก 7 วัน สำนักการโยธา โดย กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า ประจำทุกวัน ดำเนินการแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ภายใน 24 ชม. หากไม่ดำเนินการแก้ไข กทม. จะสั่งระงับการก่อสร้าง และเข้าดำเนินการเองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ แจ้งหน่วย Best เร่งเข้าดำเนินการแก้ไข และเพิ่มช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียน เช่น Line@ (ภาคีเครือข่ายดูแลถนน) , line group , facebook  ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้หน่วยงานที่ควบคุมดูแลใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด หากพบบกพร่องจะต้องสั่งระงับการก่อสร้างทันที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
 
                                                                        -----------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner