foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3399134
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
9862
9602
19464
3259828
328268
464948
3399134

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-19 15:55

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มประชากรที่จะเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต หากได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านผังเมืองตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในด้านการมีส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมในอนาคตได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ที่สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมีส่วนร่วมนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเมือง ดังนั้น สำนักผังเมืองจึงได้จัดทำโครงการนักผังเมืองจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดการขยายฐานความรู้ด้านผังเมืองให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 โรงเรียน เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวางผังให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของการบรรยาย สาธิต ให้ความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในการวางผังแม่บทโรงเรียนของตนเอง โดยเสนอแนวคิดและปฏิบัติการวางผังภายใต้การดูแลของครูพี่ๆ จากสำนักผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะได้จัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกผังโรงเรียนที่ดีที่สุดในวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สำนักผังเมือง แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ 1. ผังโรงเรียนดีเด่น 2. ผู้นำรุ่นจิ๋ว และ 3. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)

 

 

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner