กทม. เตรียมเปิดตัวโครงการสมารท์มาร์เก็ต เพิ่มช่องทางการค้า

พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด เปิดเผยว่า สำนักงานตลาดกำหนดเปิดตัวโครงการสมารท์มาร์เก็ต 4.0 ในวันที่ 26 ส.ค. 60 ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ซึ่งจะนำร่องเป็นตลาดแรก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน ซึ่งผู้ค้าทุกท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 นำไปสู่การประกอบการค้าที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านระบบแอพพลิเคชั่นนี้ ได้ง่าย รวดเร็ว และถึงมือผู้ซื้อได้สะดวก ตอบโจทย์สังคมของผู้สูงวัยในอนาคต ตลอดจนนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจของผู้ค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

-----------------

 

 

e-max.it: your social media marketing partner