สผม. ร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 (TUDA 2017)

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองร่วมกับสมาคมสถาปนิก ผังเมืองไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จัดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการประจำปีชื่อว่า “TUDA 2017” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค. 60 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาเมือง และชุมชน ตามแนวพระราชดำริ หรือ TOD (Transit-Oriented Development) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนภายในระยะการเดินเท้า พร้อมนำเสนอผลงานด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองในโครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเมืองและชุมชน นักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผังเมือง นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 

ในการนี้ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้พิจารณามอบรางวัล TUDA Urban Place Award 2017 แก่โครงการพัฒนาเมืองที่สามารถดำเนินการได้ดี เป็นตัวอย่าง และแนวทางแก่พื้นที่เมืองอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 6 โครงการทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในพิธีเปิดงานประจำปีของสมาคมฯ “TUDA 2017” ในวันที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 14.30 น. ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน และเป็นประธานในการมอบรางวัล

 

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner