RSS

สวนหลวงรับครูสอนวิชาชีพ

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดใต้ (ราษฏรนิรมิต)
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2331 1071 ในวันและเวลาราชการ
 
(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 

ข่าวรับสมัครงาน / - 3 - วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

สำนักการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกว่า 700 อัตรา

          นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 13 ตำแหน่ง และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 715  อัตราดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 179 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 339 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25ส.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532ต่อ 3320ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตสายไหม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถเทรลเล่อร์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา และคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 15–23 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตทุ่งครุ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4385 ต่อ 5557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักการระบายน้ำ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เพศชาย)จำนวน 8 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 20) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 10–17 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ระหว่างวันที่ 1 – 8 ส.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2982 2081 ต่อ 7411 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

พญาไทรับลูกจ้างหลายอัตรา

นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6461 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------                (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตบางเขน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666 ต่อ 5856

อ่านเพิ่มเติม...