foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957818
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2976
13125
46415
2789439
351900
503863
2957818

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:26

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ระหว่างวันที่ 1 – 8 ส.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2982 2081 ต่อ 7411 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทรับลูกจ้างหลายอัตรา

นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6461 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------                (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตบางเขน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666 ต่อ 5856

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-24 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2241 4803 ต่อ 5428  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

สวนหลวงรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม.เขตสวนหลวง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2322 6688 ต่อ 7087 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------    (ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

 

 

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตวังทองหลาง     รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6991 ในวันและเวลาราชการ

          เขตคลองเตย         รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้) บ1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้) ส1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 (เพศชาย)

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตลาดพร้าว        รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2539 7780 ต่อ 6907 ในวันและเวลาราชการ

          เขตสะพานสูง        รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7134 ในวันและเวลาราชการ

                                                         -----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตประเวศ  รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำลานกีฬาสำนักงานเขตประเวศ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149 ต่อ 6387 ในวันและเวลาราชการ

            เขตคลองสาน             รับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2438 1611 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/khlongsarn

                                                          -----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

            เขตสาทร                    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) บ1 จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 14 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7 ในวันและเวลาราชการ

        

อ่านเพิ่มเติม...