ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

สวนหลวงรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม. จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกทม.เขตสวนหลวง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2322 6688 ต่อ 7087 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------    (ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner