ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตวังทองหลาง  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวน 1อัตรา โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก จำนวน 1อัตรา และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลางที่ต้องการทำการสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6980 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานตลาด กทม.  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาด ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา พนักงานตรวจตลาด จำนวน 3 อัตรา พนักงานเก็บเงิน จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งช่าง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บเซ็ต์ www.bangkokmarket.go.th

          ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 24 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 14 อัตรา และตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 1) อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกทม. (ศูนย์เอราวัณ) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7570  ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner