ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 โรงเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

เขตสัมพันธวงศ์   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นครูสอนภาษาภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา อาคาร 2 (ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้     ถึงวันที่ 6 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2235 3630 และ 0 2233 1224 ต่อ 7174ในวันและเวลาราชการ

เขตจอมทอง  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายศึกษา ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ต.ค. 60 สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2427 7459 ต่อ 5278 ในวันและเวลาราชการ

เขตดินแดง   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2245 2659 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางซื่อ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 6 อัตรา   ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 18 อัตรา   ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2586 9977 ต่อ 6008 ในวันและเวลาราชการ

                                                                   -----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner