ข่าวรับสมัครงานวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตบางคอแหลม     รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 1อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1อัตราปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5ต.ค. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 0664ในวันและเวลาราชการ

          เขตบางเขน  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 5อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1  จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 2–12ต.ค. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. โทร. 0 2972 9960ต่อ 5856ในวันและเวลาราชการ

          เขตทุ่งครุ      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1จำนวน 2อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2ระหว่างวันที่ 4-12ต.ค. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4285ในวันและเวลาราชการ

          เขตคลองเตย           รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 2–20 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2249 9705 ต่อ 5007 ในวันและเวลาราชการ

          เขตดินแดง   รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 2–10 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2245 2659 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner