ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่อาคารจีนเทียนประสิทธิ์ ชั้น 2 โรงเรียนวัดปทุมคงคา อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2235 9127ต่อ 7185ในวันและเวลาราชการ

เขตดุสิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 9 แห่ง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 4) อาคารสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2241 2962 ต่อ 5428 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางพลัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางพลัด สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 6 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2434 6368 ต่อ 6181 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางเขน  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1  จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 2 – 12 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (อิทฺธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner