ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตพระนคร  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2อัตรา อาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2อัตรา อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน จำนวน 1อัตรา อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 4) อาคาร 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22ก.ย. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2628 9066ต่อ 6585หรือ 0 2282 3667 ในวันและเวลาราชการ

          เขตมีนบุรี   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1จำนวน 3อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตมีนบุรี ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15ก.ย. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2540 7172 ในวันและเวลาราชการ

          เขตห้วยขวาง  รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนในพื้นที่เขตห้วยขวาง ทั้ง 3 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2276 0462 ต่อ 7478 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner