ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางซื่อ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(กวาด) จำนวน 6อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 18อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตรา และคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 25ก.ย. – 13ต.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2586 9977 ต่อ 6008 ในวันและเวลาราชการ

เขตดุสิต  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2241 4504 ต่อ 5438 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner