foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1559378
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
600
11588
42419
1454410
249690
386415
1559378

Your IP: 54.198.221.13
2017-11-23 03:31

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

(16 พ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและซอย การขุดลอกคลองและลำราง และการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรุงเทพมหานคร สร้างความอุ่นในแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เขตบึงกุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
 (16 พ.ย. 60) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)” รุ่นที่ 5 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 16 พ.ย. 60 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะกรรมการดำเนินการด้านวิชาการ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.บูรณาการศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 4.0 2.สารสนเทศเพื่อผู้สูงอายุ ยุค 4.0 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2575 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Social Media “Unforgettable BKK” 4.นวัตกรรมลดปริมาณขยะ “Innovation on waste minimization” และ 5.Smart Education Education 4.0 : STEM, STEAM & STS Approach “บึงกุ่ม โมเดล” อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานรุ่น ในหัวข้อ “กรุงเทพฯ มุ่งสู่มหานคร 4.0 Towards Bangkok 4.0
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้กรุงเทพมหานครขยายการบริการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และจัดบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
  (15 พ.ย. 60) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามงานสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับทราบปัญหาในการดำเนินการของสำนักผังเมือง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักผังเมือง เขตดินแดง
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(15 พ.ย.60) 16.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย​ พล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
(กอ.รมน.กทม.)  และ​พ.ต.อ.ต่อเกียรติ พรหมบุตร   ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ พร้อมชุดหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วาย แอนด์ พี เลขที่ 308, 310, 312 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายหลังได้รับรายงานการตรวจสอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสะสมดอกไม้เพลิงในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ซึ่งจากการตรวจสอบ เบื้องต้น พบว่าอาคารมีลักษณะ เป็นห้องแถว จำนวน 3 คูหา ภายในมีการเก็บสะสม ดอกไม้เพลิง จำนวน 120 ตัน (120,000 กิโลกรัม) ซึ่งถือว่ามีไว้ครอบครองไว้เป็นจำนวนมาก และอยู่ในพื้นที่ชุมชน เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

(15 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช และถนนอรุณอมรินทร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การคมนาคมมีความคล่องตัวไม่แออัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร

อ่านเพิ่มเติม...

(14 พ.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ เขตดุสิต ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ของกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง เดินทางสะดวกและคล่องตัว

อ่านเพิ่มเติม...

(14 พ.ย. 60) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และบูรณาการด้านการศึกษากรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย

อ่านเพิ่มเติม...

    
(14 พ.ย.60) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด "งานเที่ยวลาดพร้าว รับลมหนาว ชมดาวเรือง" ซึ่งเป็นทุ่งดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตลาดพร้าว และผู้บริหารบริษัท สยามประชาคาร จำกัด ร่วมพิธี ณ บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2  เขตลาดพร้าว 
 

อ่านเพิ่มเติม...