RSS

ผว.กทม.ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐสี่แยกทศกัณฑ์ คืนความสุขให้ผู้ค้าและผู้ซื้อ

 
(13 ธ.ค. 60) เวลา 07.30 น. : พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ค้าและผู้ประกอบการตลาดสี่แยกทศกัณฑ์ เขตบางแค ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 ตลาด ตามโครงการ “ตลาดประชารัฐกทม. คืนความสุข” เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีสถานที่ขายของ  โดยเพิ่มพื้นที่ค้าขายด้วยการขยายตลาดที่มีอยู่เดิม เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด และพัฒนาพื้นที่เพื่อเปิดเป็นตลาดแห่งใหม่  เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละกลุ่มประเภท  ในแต่ละระดับต่างๆ  ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัด “ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข" โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร  กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  และผู้ที่เคยขายของในพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าเดิม จำนวน 11,033 ราย  นอกจากนั้นยังใช้พื้นที่ดังกล่าวในการส่งเสริมอาชีพ  โดยการจัดจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขตอีกด้วย
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.จัดทำแผนเชิงรุก เตรียมพร้อมป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

 
 (12 ธ.ค. 60) พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 

อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาโครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาพื้นที่เขตดินแดง และพญาไท

 
(12 ธ.ค. 60) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสา ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริม 2 ฝั่งถนนวิภาวดี พื้นที่เขตพญาไทและเขตดินแดง ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 13 ธ.ค. 60 โดยมีทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมทางหลวง กรมที่ดิน การไฟฟ้านครหลวง กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.จับมือ JICA เดินหน้าเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 ด้าน มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

 
(12 ธ.ค. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) : นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off Meeting) โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2560-2566 (Project for Strengthening Capacity for the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ การขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก การจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองสีเขียว และแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ กำหนดให้ใช้เป็นกรอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า

 
 (12 ธ.ค.60) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีบวงสรวงเสาชิงช้า โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จากนั้นในเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมายังโบสถ์พราหมณ์เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเสาชิงช้า โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์พรมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประกอบพิธี ร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ บริเวณเสาชิงช้า 
 

อ่านเพิ่มเติม...

อาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟื้นฟูคืบหน้าแล้ว 12.73% เล็งสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเก่าและใหม่

 
(11 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบวิชาชีพ ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางคอแหลม บริษัท อาคาร 33 จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 

อ่านเพิ่มเติม...

กำชับผู้รับจ้างเร่งก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านราษฎร์บูรณะ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.61

 
(11 ธ.ค.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งก่อสร้างเขื่อนคลองพระโขนง กำชับผู้รับจ้างเพิ่มปริมาณงานตอกเสาเข็ม

 
(10 ธ.ค.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 

อ่านเพิ่มเติม...

ดีเดย์ปรับเปลี่ยนการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ของ กทม. ตามหลักรุกขกรรม

 
  10 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. ดร.วัลลภ  สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร นำเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้นไม้ของ กทม. จาก 50 เขตพื้นที่ ร่วมเรียนรู้วิธีการตัดต้นไม้แบบรุกขกรมืออาชีพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่ม Big Tree เครือข่ายต้นไม้ในเมือง และรุกขกรอิสระ ร่วมกิจกรรม  ณ  บริเวณอุทยานเบญจสิริ  และแนวถนนสุขุมวิท
 

อ่านเพิ่มเติม...