foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542164
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8204
10006
25205
1454410
232476
386415
1542164

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:00

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 

          (16 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ตลอดจนแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักการคลัง และข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

       

อ่านเพิ่มเติม...

 

            (14 มิ.ย. 60) พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร บริรักษ์กุล ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ร่วมหารือการอำนวยความสะดวก การดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ประชาชนที่มากราบบังคมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ณ เต็นท์กองอำนวยการร่วมฯ สนามหลวง

   

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (15 มิ.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งคลอง

   

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (15 มิ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558–2562 ของรัฐบาล เพื่อให้ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ได้รับองค์ความรู้   ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร รวม 700 คน ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

    

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (15 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานคร (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum 2017-2036 : Bangkok) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักอนามัย กทม. กรมอนามัย นักวิชาการอิสระ และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่

       

อ่านเพิ่มเติม...

 

            (15 มิ.ย. 60) เวลา 12.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรหมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

      

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (15 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 30 ภายใต้ชื่องาน “กรุงเทพฯ สร้างสุข ผู้สูงวัย หัวใจ 4.0” เป็นการนำเสนอผลการวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” และนอกจากนี้ยังมีการจัดบูธ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Healthy Aging” “ดิจิตอล 4.0 Smart Aging” “ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (ชุมชนสงวนคำ)” และ “การฝึกอาชีพดอกไม้จันทน์จากใจถวายพ่อหลวง” ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 30 ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

        (14 มิ.ย. 60) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมมอบนโยบายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต โดยมี นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง กทม.2 ดินแดง

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลักๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. เรื่องบาทวิถี โดยหลังจากที่กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนบาทวิถีไปแล้วนั้น แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน กลับนำสิ่งของภายในร้านออกมาตั้งวางหน้าร้านและรุกล้ำทางเท้าซึ่งเป็นทางเดินสัญจรของประชาชนเสียเอง ทำให้มีประชาชนร้องเรียนว่า กทม. ปล่อยปละละเลย ดังนั้นจึงกำชับให้เทศกิจกวดขันผู้ค้า และดูแลรักษาบาทวิถีให้คงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด 2. กวดขันห้ามมิให้มีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าโดยเด็ดขาด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน 3. ป้ายโฆษณาให้ดำเนินจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายออกให้หมด รวมทั้งเก็บป้ายไวนิลบริเวณชานหลังคาที่สร้างความสกปรกรกรุงรังด้วย

    

อ่านเพิ่มเติม...

 

            (15 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. ดร.วัลลัภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า BTS กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการเฝ้าระวังภัย โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (อีโอดี) คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตวัฒนา บางรัก บางนา พระโขนง คลองเตย ยานนาวา สาทร สวนหลวง บางคอแหลม และเขตปทุมวัน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อย.รส.ที่2 ม.1 พัน1 รอ. ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ห้างร้าน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุม

 

       

อ่านเพิ่มเติม...