foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991928
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8799
13904
80525
2789439
386010
503863
2991928

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:21

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 
   (8 ก.พ. 61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “กระบวนการคิด (Thinking Process)” และห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนความคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวา ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา กิจกรรมในงาน อาทิ การนำเสนอผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับโครงงาน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สะเต็มศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 (8 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ “กทม.เติมความสุข...สู่ชุมชน” กิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในกรอบระยะเวลา 100 วัน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักและสำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(8 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 จุด ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิ        ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงนาม พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(7 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย NOW ทำจริงเห็นผลจริง ของสำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตบางกะปิ พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ที่ให้บริการประชาชน ของสำนักงานเขต โดยมีผู้อำนวยการเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากเขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(7 ก.พ.61)เวลา 13.00 น. : นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมโครงการปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และบริษัทผู้รับจ้างเหมาให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(7 ก.พ.61) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ พร้อมวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตจตุจักร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
(7 ก.พ.61) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
(7 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
(6 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. : นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการพัฒนาสวนน้ำเสรีไทย เขตคันนายาว โดยมีนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ ณ สวนน้ำเสรีไทย เขตคันนายาว 

อ่านเพิ่มเติม...