foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991935
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8806
13904
80532
2789439
386017
503863
2991935

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:22

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 
 (13 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท–มหายาน โฝวกวงซันไท่ฮวาซื่อ โดยพระเถระซินเติ้ง เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงชัน ไท่ฮวาซื่อ จำนวน 500 ทุน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน พร้อมรับมอบยาและเวชภัณฑ์ยา เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลคลองสามวา โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ “โสภณ โสภโณ” เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้บริหารการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดโฝวกวงซัน ไท่ฮว๋อซื่อ เขตคลองสามวา 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
  (13 ก.พ.61) เวลา 11.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 “จตุจักร 4.0 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน และสร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการเกื้อกูลกันและกันของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการ ที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โรงเรียนบ้านลาดพร้าว และโรงเรียนวัดเทวสุนทร ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร  
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 (12 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(12 ก.พ. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ School Zone...Safety Zone ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นสร้างความปลอดภัยด้านการจราจรในบริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไป  โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในวันจันทร์ถึงศุกร์  วันละ 2 รอบเช้าและเย็น พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นอาสาจราจรหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร  บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆต่อไป  
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(12 ก.พ. 61) เวลา 16.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้าโรงแรมไชน่าทาว์น บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ไปตามแนวถนนเยาวราช ถนนผดุงด้าว ถนนยวพานิชย์ จนถึงบริเวณตลาดเก่าเยาวราช พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ในการป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงฆ่าสัตว์ปีกทั้งของรัฐและเอกชน โดยมี พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมคณะตรวจเยี่ยมฯ
 

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.พ.61) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รายงานเรื่องการพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์งานทะเบียน ของสำนักงานเขตนำร่อง 5 เขต ได้แก่ ประเวศ บางเขน จตุจักร คันนายาว และบางขุนเทียน โดยเพิ่มการให้บริการจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน์ ซึ่งจะพร้อมเปิดรับจองคิวได้ในวันที่ 13 ก.พ.61 สามารถรองรับการใช้งานกับ Smart Device ทุกประเภท 

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.พ.61) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้รายงานเรื่องการจัดงานตรุษจีนเยาวราชและการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช กำหนดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 2561 (Chinese New Year 2018) “ร่ำรวย..โชคดี..ปีหมาทอง” Year of golden dog wealthy lucky happiness ระหว่างวันที่ 16 – 17 ก.พ.61 เวลา 12.00 น. – 24.00 น. ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาไปตลอดแนวถนนเยาวราช จนถึงแยกราชวงศ์ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 16 ก.พ.61 เวลา 17.30 น. ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

 
(11 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณคลองมะนาว พี้นที่เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา โดยมี พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(9 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวฐานิตา แพร่วาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิรินาม (ชั้น 3) สำนักการศึกษา เขตคลองสาน

อ่านเพิ่มเติม...