foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542175
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8215
10006
25216
1454410
232487
386415
1542175

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:00

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

(11 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตพญาไท เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท โรงเรียนวัดไผ่ตัน และถนนในพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

(12 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งร่วมปลูกซ่อมต้นเสลาบริเวณเกาะกลางเชิงสะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน โดยมีนางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ผู้ประกอบการตลาดเทพเจริญ จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

(12 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (คำถาม 6 ข้อ ) โดยให้กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็น ตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงสำนักงานปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(12 พ.ย.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนน บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 (12 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น.  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปรับภูมิทัศน์ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อสร้างสุขภาวะ” เพื่อเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่โปร่ง ตามนโยบายสะอาด หนึ่งในภารกิจ “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมทางรถไฟ โดยมี นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 (12 พ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 (คลองขวาง) เขตภาษีเจริญ จากนั้นลงพื้นที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เยาวชนบางแค เขตบางแค และตรวจทางเท้าบริเวณ ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

 

(11 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(10 พ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน โดยดำเนินการตามนโยบาย “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่กับความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งมีสถานที่สำหรับท่องเที่ยว พักผ่อน และออกกำลังกาย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน เขตประเวศ
 

อ่านเพิ่มเติม...