RSS

กทม.เปิดระบบสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อเร่งระบายน้ำกรุงเทพฯชั้นในครอบคลุม 56 ตร.กม.

กรุงเทพมหานคร เปิดการใช้ระบบสูบน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. ความยาว 6.4 กม. กำลังสูบ 60 ลบ.ม./วินาที ช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังจากฝนตกบนถนนสายสำคัญลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น

(6 ก.ย.60) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้ระบบสูบน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตดุสิต

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ผลิตนักผังเมืองจิ๋วรุ่นที่ 2 ปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในอนาคต

  (6 ก.ย. 60) เวลา 10.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋วปี 2 (LITTLE CITY PLANNER 2) ประจำปี 2560 ซึ่งได้เริ่มจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 26 ก.ค. 59 เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านผังเมืองให้กับนักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ สร้างทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมในอนาคตสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง กทม. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 16 โรงเรียน ดารานักแสดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าฯ ชินทัต แนะ สปภ. ทำงานเชิงรุก ตรวจสอบ รอบคอบ แก้ปัญหา ก้าวไปข้างหน้า สร้างองค์กรเข้มแข็ง

(5 ก.ย. 60) เวลา 15.00 น. : พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีดับเพลิงในสังกัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกศรีอยุธยา เขตราชเทวี โดยกล่าวว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนสูงสุดจากจำนวน 4 สำนักที่ตนรับผิดชอบดูแล และเมื่อดูจากการประเมินความพึงพอใจจะเห็นว่าการดับเพลิงของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามหัวหน้าสถานีดับเพลิงทุกคนต้องตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงและเสริมเพิ่มเติม อาทิ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังคนที่ยังมีตำแหน่งว่างให้เร่งแต่งตั้งให้ครบ สำหรับการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงนั้น ทุกคนเป็นนักดับเพลิงมืออาชีพ ซึ่งในการทำงานนั้นนักดับเพลิงต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด โดยสถานีดับเพลิงทุกแห่งต้องมีการกำหนดแผนงาน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชนบนอาคารสูง ทุกคนต้องมีความรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมข้าราชการและลูกจ้างกทม. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 46 ทุน และเงินช่วย 14 ราย

 (5 ก.ย. 60) เวลา 14.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 46 ทุน โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ประเภทบุตรของลูกจ้าง จำนวน 10 ทุน ประเภทบุตรของข้าราชการ จำนวน 10 ทุน และระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท ประเภทบุตรของลูกจ้าง จำนวน 16 ทุน ประเภทบุตรของข้าราชการ จำนวน 10 ทุน อีกทั้งยังมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดาและมารดาของสมาชิก รายละ 2,000 บาท จำนวน 10 ราย พร้อมพวงหรีด 500 บาท และมอบเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดของสมาชิก รายละ 500 บาท จำนวน 4 ราย นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีมติในการพิจารณาของขวัญเพื่อมอบให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ที่จะเกษียณอายุราชการและสมาชิกที่ลาออกราชการสิ้นเดือน ก.ย.นี้ โดยจะเป็น สลากออมสิน มูลค่า 1,000 บาท กระเป๋าเดินทางล้อลาก 4 ล้อ 1 ใบ กระเป๋าสะพายทรงตั้ง 1 ใบ และนาฬิกาตั้งโต๊ะ 1 เรือน 
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ติวเข้มทุกหน่วยงานค้นหาแนวคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาบริการที่ดีที่สุด

(5ก.ย.60) เวลา 08.45 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร (Best Service) โดยมี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้บริหารหน่วยงาน และข้าราชการจากหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง

อ่านเพิ่มเติม...

บนก.รุ่นที่ 20 นำเสนอผลงานวิชาการยกระดับชีวิตในเมืองในมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อน

(5 ก.ย.60) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. : เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวันทนีย์ วัฒนะ นายเกรียงพล พัฒนรัฐ และนายจรูญ มีธนาถาวร ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 20 ซึ่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ อีกทั้ง ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมและการรื้อย้ายบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

(5 ก.ย.60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายนายสาโรจน์ สามารถ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจติดตามการรื้อย้ายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดราชผาติการาม และตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือเขียวไข่กา โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

30 ก.ย.นี้ ขีดเส้นตายรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวขยายถนนสุทธาวาส

(5 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองชักพระ ถนนสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

9-12 ก.ย. นี้ ขอเชิญร่วมชมการแข่งขัน PTT Thailand Five Intercontinental Championship 2017

9-12 ก.ย. นี้ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การระเบิดศึกโต๊ะเล็ก จาก 4 ทีม 4 ทวีป ในการแข่งขัน PTT Thailand Five Intercontinental Championship 2017 นำทัพหวดแข้งไทยโดย อาร์เจนติน่า แชมป์โลกปี 2016  คาซัคสถานแชมป์เก่า และโมซัมบิค จากแอฟริกา ที่บางกอก อารีน่า หนองจอก

อ่านเพิ่มเติม...