foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3422336
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2484
14481
42666
3259828
351470
464948
3422336

Your IP: 54.196.46.127
2018-03-21 04:07

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

 

            (18 มิ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 โดยมีนายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 11 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2 ซึ่งการดำเนินงานปรับปรุง ประกอบด้วย การรื้อถอนพร้อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ชำรุด เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลส เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานที่ชำรุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ ขนาด 2×22 วัตต์ และขนาด 1×22 วัตต์

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (17 มิ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำบึงหนองบอน เขตประเวศ

      

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (17 มิ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาถึงบริเวณคลองจรเข้ขบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีนครินทร์ จากจุดที่กำหนดลงคลองเคล็ด โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

        

อ่านเพิ่มเติม...

 

            (17 มิ.ย. 60) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมครู ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนครที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. โรงเรียนราชบพิธ 2. โรงเรียนวัดสุทัศน์ 3. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4. โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และโรงเรียนวัดอินทรวิหาร จากนั้นเวลา 10.30 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร เขตพระนคร

         

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (19 มิ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2560 ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. ว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนกทม. ที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ม.6 หรือเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ที่จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และหลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล (Nurse Aid) ระยะเวลาเรียน 1 ปี โดยให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและประกันสุขภาพ ชุดฟอร์ม ที่พัก อาหาร 3 มื้อ และการซักรีด ทั้งนี้เมื่อนักเรียนทุกคนเรียนจบ สามารถเข้าทำงานกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รายได้เฉลี่ย 12,000–20,000 บาท/เดือน

       

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (18 มิ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง และที่สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางน้ำไหล และเพิ่มประสิธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมีนายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ สำนักการระบายน้ำ  อปพร.เขตประเวศ ผู้แทนจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ สน.อุดมสุข ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ท่าเรือ สวนสุขภาพเขตประเวศ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (16 มิ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายควอน ซอน แท็ก (H.E.Mr.Kwon, Sun talk) นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 2017 Asia Pacific Cities Summit & Mayor' Forum (APCS) ระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย. 60 ณ เมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกากลี โดยมีนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการทม.

          

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (19 มิ.ย. 60) เวลา 07.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป เพื่อเป็นการสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับถนนข้าวสารตลอดไป โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร ตลอดจนประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร

         

อ่านเพิ่มเติม...

 

       น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสะพานลอยคนข้าม สะพานสถานีรถไฟฟ้า และสะพานสกายวอร์ค เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ มีสะพานคนเดินข้ามถนน จำนวน 915 แห่ง เป็นสะพานของกทม. 723 แห่ง กรมทางหลวง 192 แห่ง นอกจากนี้มีทางเดินยกระดับ (Skywalk) จำนวน 9 แห่ง เป็นทางเดินของกทม. 3 แห่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) 2 แห่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 1 แห่ง และเอกชน 3 แห่ง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการสร้างวินัยด้านการจราจร กทม. จึงจัดทำโครงการกำหนดทิศทางขึ้น-ลงสะพานคนเดินข้าม ระบบขนส่งมวลชน และทางเดินยกระดับ (Skywalk) ให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน โดยกำหนดให้ขึ้น-ลงทางขวาเท่านั้น  เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา หากเกิดอุบัติเหตุหรือก้าวพลาดก็จะสามารถใช้มือขวาซึ่งเป็นมือที่ถนัดจับราวบันไดซึ่งอยู่ทางด้านขวามือได้ทันที

  

อ่านเพิ่มเติม...