RSS

กทม. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(4 ก.ย. 60) เวลา 13.00 น. น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานและเจ้าภาพร่วมกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 “กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา” เทศน์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชา จากวัดดอนเมือง โดยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กระทรวงพลังงาน และผู้แทนจากบริษัท ที ที ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และรับฟังเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น

(4 ก.ย. 60) เวลา 08.30 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ร่วมการประชุม และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น พร้อมกับ ผู้แทน 12 จังหวัด และกรมแพทย์ ทหารบก ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมความพร้อมเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ เปิดให้บริการประชาชนวันแรก

(4 ก.ย.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรก โดยมีนายประชา พัฒรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เปิดภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชวนเที่ยว 5 ตลาดน้ำย่านตลิ่งชัน

(3 ก.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีเปิดภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย นางมุกดา ไทยหอม ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชัน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ เวทีลานวัฒนธรรม บริเวณตลาดน้ำ 2 คลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5

(3 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เตรียมตัดถนนเชื่อมต่อวิภาวดีกับแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนย่านหลักสี่

(3 ก.ย.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ”

(2 ก.ย.60) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชน “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ” Bangkok city of Kindness    โดยมี นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และคณะนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร่วมพิธี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ติดตั้งปั้นจั่นตอกเสาเข็มเขื่อนคลองลาดพร้าว

(2 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ชุมชนสะพานไม้ 2 เขตหลักสี่ ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ชุมชนร้อยกรอง จนถึงชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง เขตบางเขน โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.แจงกรณีมีการร้องเรียนให้ทบทวนการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ชี้แจงประเด็นการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามที่ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับตัวแทนจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ตัวแทนคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน แถลงข่าวคัดค้านการขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทและสายสีลม ที่จะปรับขึ้นราคาภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดย สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ชี้แจงว่า 

อ่านเพิ่มเติม...