กทม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อประโยชน์ของประชาชน

(31 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากร ร่วมกับหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ร่วมกับหลายหน่วยงาน พัฒนาชุมชนวัดจำปาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(31 ส.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดจำปา เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ผู้แทนจากสำนักพัฒนาสังคม สำนักการระบายน้ำ ทีม CSR ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก 11 จุด เน้นปลอดภัย กระทบการจราจรน้อยที่สุด

(31 ส.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมประสานงานด้านการใช้พื้นที่การจราจรและการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการจราจรติดขัด โดยมีนายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารสำนักผังเมือง ผู้บริหารเขตราชเทวี คลองเตย สาทร บางนา วัฒนา และเขตจตุจักร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ

อ่านเพิ่มเติม...

3 รพ. ในสังกัด รับดูแลผู้ถือบัตรทองต่อจาก รพ.เอกชน ที่ถอนตัว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงพยาบาลเอกชนถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการบัตรทองว่า ตนมีความห่วงใยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ กทม. ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง พิจารณาถึงแนวทางรองรับการให้บริการประชาชนหลังจากโรงพยาบาลเอกชนขอถอนตัวจากระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมเหสักข์ ซึ่งขอลาออกจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลอีก 4 แห่ง ที่แม้ไม่ได้ลาออกแต่ไม่รับเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อของคลินิคชุมชนอบอุ่นบางแห่ง เพื่อลดความแออัดการใช้บริการผู้ป่วยใน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจอาคารหอประชุมสภากทม.แห่งใหม่ คืบหน้ากว่า 81.5% คาดแล้วเสร็จปลายเดือนก.ย.นี้

(31 ส.ค.60) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าฯอัศวิน รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

(31 ส.ค.60) เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบดอกไม้จันทน์ จากนางลักษณา  ทรัพย์สาคร  ประธานกลุ่มบริษัททิปโก้ จำนวน 1,269,999 ดอก  นางเบ็ญจมาศ  รุจิรวงศ์  นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 19,999 ดอก และจากนายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร  รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะผู้บริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) จำนวน 39,999 ดอก  พร้อมมอบน้ำดื่ม ตรา น้ำใจกฟผ. จำนวน 3,600 ขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

กำชับผู้รับจ้างเร่งปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

(31 ส.ค.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท การประปานครหลวง สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอกคลองวัดศาลาครืนเขตจอมทอง

(31 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอกคลองสวนเลียบ (คลองวัดศาลาครืน) เขตจอมทอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยพระราชทาน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 2,740 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ซ.เอกชัย 4 เขตจอมทอง

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กกทม. คว้าเหรียญเงินเทเบิลเทนนิสคนพิการ ในกีฬา Asia Junior Sports Exchange Games 2017

นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 11th Asia Junior Sports Exchange Games 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-28 ส.ค. 60 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนายชุมพล ชาวเกาะ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะ และเป็นผู้จัดการทีมแบดมินตัน พร้อมด้วยนายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้จัดการทีมเทเบิลเทนนิส โดยกรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภทกีฬา คือ แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส รวม 14 คน เป็นนักกีฬาแบดมินตัน ชาย 3 หญิง 3 นักกีฬาคนพิการ 1 คน นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชาย 3 หญิง 3 และนักกีฬาคนพิการ 1 คน ผลการแข่งขัน ทีมแบดมินตัน ได้ที่ 3 นักกีฬาแบดมินตันคนพิการ ได้ที่ 3 ทีมเทเบิลเทนนิส ได้ที่ 6 นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ ได้ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800126
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15763
17713
87257
3630358
257633
471627
3800126

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:19

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์