RSS

กทม.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

(22 พ.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เขตสายไหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

แผนฯ ผู้สูงอายุฯ ระยะ 2 เน้นบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างสุขและประโยชน์รับสังคมผู้สูงอายุ

(22 พ.ย. 60) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี เพื่อกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกรอบและทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุต่อเนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยนำข้อมูลจากการประเมินผลแผนฯ ระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลพิจารณาร่วมกับบริบททางสังคม ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร นโยบายของคณะผู้บริหารงานกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแผนและยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าฯ อัศวิน ย้ำ กทม.ยังไม่มีนโยบายจัดระเบียบทางเท้าเพิ่มเติม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยล่าสุดถึงแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้กทม.ยังไม่มีนโยบายในการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยได้จัดระเบียบและยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าไปแล้ว โดยข่าวที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้นั้นเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกวดขันให้พื้นที่ที่มีการจัดระเบียบไปแล้วมีความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดระเบียบมีลักษณะทางกายภาพที่ดีขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ยันยังไม่มีกำหนดจัดระเบียบหรือยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยที่เหลืออีก 232 จุด

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า กทม. เตรียมยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยอีก 232 จุดทั่วกรุง ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนรวมถึงผู้ค้าเกิดความเข้าใจผิด โดยหลังจากที่ กทม.ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าห้ามมิให้มีการตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าและประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันในบริเวณต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบัน รวมยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าไปแล้วทั้งสิ้น 451 จุด 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าฯ วรรณวิไล ลงพื้นที่อาคารจอดรถบางลำพูและสวนมะลิ เตรียมเสนอทางเลือกให้คณะผู้บริหารพิจารณาสัปดาห์หน้า

(20 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการคลังสำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมลงพื้นที่อาคารจอดรถของกรุงเทพมหานคร บริเวณบางลำพูและสวนมะลิ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย และโครงสร้างความแข็งแรงของอาคารทั้ง 2 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

(17 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มขุดวางท่อถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ-ถนนกำแพงเพชร 6

(17 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม...

เดินหน้าขยายถนนประชาร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออก

 
(20 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการเดินทาง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.แจงข้อเท็จจริงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน

(19 พ.ย.60) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงกรณีที่องค์กร World Monument Fund ออกมาเปิดเผยว่าแม่น้ำเจ้าพระยากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกทำลายจากการพัฒนาโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ที่รัฐบาลวางแผนจะสร้างทางเลียบล้ำลงไปในแม่น้ำ กว้างข้างละ 10 เมตร และยาวตลอดแนวลำน้ำ 2 ฝั่ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 57 กิโลเมตร พร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่แสดงความเห็นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องไม่มีการก่อสร้างใดๆ ลงในแม่น้ำ ก่อนที่จะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน หรือการออกแบบดีไซน์พื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบท... นั้น 

อ่านเพิ่มเติม...