กทม.เตรียมมอบเสื้อพระราชทาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”แก่ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

 
(26 ก.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. : นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงมีพระราชปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ จากผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ 22 ก.ค.60 ณ ลานพระราชวังดุสิตที่ผ่านมา จำนวน 10,000 ตัว 
 
โดยในวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ให้กับผู้อำนวยการเขต 50 เขตๆ ละ 200 ตัว เพื่อมอบต่อให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยกรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรม “เราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ” เปิดทางน้ำไหล่ เก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ลอกดินเลน ระหว่างวันที่  28 ก.ค.- 3 ส.ค.60 โดยกำหนดจุดนำร่องใน 6 คลอง 6 พื้นที่เขต ประกอบด้วย คลองกระท้อนแถว คลองวัดยางสุทธาราม เขตบางกอกน้อย คลองหลวงวารี เขตคลองสาน คลองบึงพระยาสุเรนทร์ เขตบางเขน คลองขวางบน เขตพระโขนงและเขตสวนหลวง และคลองทับช้างล่าง เขตสะพานสูง สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ โดย 1 คน สามารถลงทะเบียนได้ 1 สิทธิ เท่านั้น
 
e-max.it: your social media marketing partner