กทม.เดินหน้าผลิตรุกขกรรมรุ่นที่ 3 โซนกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

 
 (14 มี.ค. 61) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อผลิตรุกขกรที่มีความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงจัดการต้นไม้ในที่สาธารณะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมและมีมาตรฐาน ตลอดจนเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ในเมือง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพฯ โดยร่วมกับกลุ่มเครือข่าย Big Tree เพื่อส่งเสริมการตัดต้นไม้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยในตัวเจ้าหน้าที่ ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่น  6 กลุ่มโซน ทำการอบรมรุ่นละ 6 วัน ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 17 พ.ค. 61 ในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 30 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้คำแนะนำหรือกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ สำหรับการอบรมในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งจะทำการอบรมในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย และรุ่นต่อไปรุ่นที่ 4 จะเป็นการอบรมของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน ทำการอบรมระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. ,10-12 เม.ย. 61 โดยในการอบรมจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องพื้นฐานของต้นไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ การสังเกตและประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ ภาคปฏิบัติและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ปีนขึ้นต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้อย่างไรให้ถูกวิธีและมีความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบจากการตัดต้นไม้ที่ไม่ถูกวิธี นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะต้องแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนจะทำการตัดหรือล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner