ติดตามโครงการเชื่อม 3 สวนย่านจตุจักรเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

 
(13 มี.ค.61) เวลา 14.30 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญทัศและสวนจตุจักร ซึ่งเป็นพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งความคืบหน้าในการปรับปรุงและก่อสร้างทางเชื่อมของสวนทั้ง 3 แห่ง สวนวชิรเบญจทัศได้ดำเนินการปรับปรุงสวนผีเสื้อ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนส.ค.นี้ การปรับปรุงผิวถนนในสวนวชิรเบญทัศที่ชำรุดขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุง นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างของสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมกังหันชัยพัฒนาในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 20 เครื่อง ขณะนี้ได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว จำนวน 13 เครื่อง ส่วนอีก 7 เครื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.นี้ โดยได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเร่งดำเนินการให้แล้วตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันเป็น "อุทยานสวนจตุจักร" ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวในวันหยุด
 
สำหรับความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย 1.รื้อถอนและปรับพื้นที่ทางเชื่อม จุดที่ 1 ได้ผลงาน 95% 2.ก่อสร้างรางน้ำและและคันหินฝั่งสวนจตุจักร ได้ผลงาน 80% 3.ติดตั้งนั่งร้านตอกเสาเข็มลานทางเชื่อมฝั่งสวนรถไฟ ได้ผลงาน 100% 4.งานยกระดับผิวถนนทางเชื่อมจุดที่ 1 ได้ผลงาน 20% และ 5.งานถมดินปรับระดับ ได้ผลงาน 30% ผลงานรวมทั้งสิ้น 30%
 
 
e-max.it: your social media marketing partner