foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3422648
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2796
14481
42978
3259828
351782
464948
3422648

Your IP: 54.196.46.127
2018-03-21 04:27

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

 
 (13 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง การลดปริมาณขยะและโครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา” ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยยึดหลักการจัดการขยะ 3R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (รีไซเคิล) โดยมีคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแล้วล้อมหรือผู้แทนจากกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย  เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง
 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร และมีการประเมินทุก 10 ปี ซึ่งพบว่า ในช่วงแรกๆปี 2526-2527 มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเกือบ 10% แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1% ซึ่งการเจริญเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาอาศัยหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพฯที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในกรุงเทพฯเพิ่มมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารริมทาง (Street Food) 
 
 สำหรับกรุงเทพมหานครเองได้มีแผนจัดการขยะ โดยเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (2556-2575) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างแผนย่อยแผนที่ 2 คือ พ.ศ.2561-2565 ตั้งเป้าว่าต้องลดปริมาณขยะให้ได้ถึง 10% โดยในปี 2561 นี้จะลดปริมาณขยะให้ได้ 6% และปีถัดไป 7% ซึ่งเมื่อครบปี 2565 ก็จะกำหนดให้ลดปริมาณขยะได้ 10% แต่สิ่งที่ปรากฏตอนนี้คือ กรุงเทพมหานครมีเขตที่สามารถลดปริมาณขยะได้เกือบตามเป้าหมาย 14 เขต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.4 แต่ที่เหลืออีก 36 เขต ยังลดปริมาณขยะไม่ได้ สำหรับการประชุมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อซักซ้อมทำกิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณขยะตามแนวทางที่เคยกำหนดไว้ โดยมีแนวทางที่จะนำขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วยหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) ส่งเสริมให้เขตกำหนดแนวทางการจัดการขยะ ซึ่งมีวิธีที่ไม่ยุ่งยากและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น เศษพืชผักผลไม้ ที่มีปริมาณมากถึงร้อย 50-60 ให้นำมาหมักทำปุ๋ย หรือการนำเปลือกผลไม้มาหมักทำน้ำขยะหอม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในส่วนของขยะที่กวาดได้ริมทาง เช่น เศษใบไม้แห้ง กิ่งไม้เล็กๆ ก็สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้เช่นกัน นอกจากนี้ในส่วนของขยะชิ้นใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุของขยะที่ขวางทางน้ำไหลในคู คลอง ซึ่งจากเดิมนัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง ได้เพิ่มความถี่ในการเก็บเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก่ไขปัญหาขยะอุดตันในคู คลอง และท่อระบายน้ำได้ อีกทั้งขยะชิ้นใหญ่บางประเภทก็ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือแปรรูปใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถส่งเสริมการขายให้ชุมชนได้อีกด้วย
 
 
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner