กทม. ทำแผนลดปริมาณขยะ เน้นหลัก 3R

 
 (13 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง การลดปริมาณขยะและโครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา” ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยยึดหลักการจัดการขยะ 3R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (รีไซเคิล) โดยมีคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแล้วล้อมหรือผู้แทนจากกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย  เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง
 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร และมีการประเมินทุก 10 ปี ซึ่งพบว่า ในช่วงแรกๆปี 2526-2527 มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเกือบ 10% แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1% ซึ่งการเจริญเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาอาศัยหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพฯที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในกรุงเทพฯเพิ่มมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารริมทาง (Street Food) 
 
 สำหรับกรุงเทพมหานครเองได้มีแผนจัดการขยะ โดยเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (2556-2575) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างแผนย่อยแผนที่ 2 คือ พ.ศ.2561-2565 ตั้งเป้าว่าต้องลดปริมาณขยะให้ได้ถึง 10% โดยในปี 2561 นี้จะลดปริมาณขยะให้ได้ 6% และปีถัดไป 7% ซึ่งเมื่อครบปี 2565 ก็จะกำหนดให้ลดปริมาณขยะได้ 10% แต่สิ่งที่ปรากฏตอนนี้คือ กรุงเทพมหานครมีเขตที่สามารถลดปริมาณขยะได้เกือบตามเป้าหมาย 14 เขต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.4 แต่ที่เหลืออีก 36 เขต ยังลดปริมาณขยะไม่ได้ สำหรับการประชุมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อซักซ้อมทำกิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณขยะตามแนวทางที่เคยกำหนดไว้ โดยมีแนวทางที่จะนำขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วยหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) ส่งเสริมให้เขตกำหนดแนวทางการจัดการขยะ ซึ่งมีวิธีที่ไม่ยุ่งยากและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น เศษพืชผักผลไม้ ที่มีปริมาณมากถึงร้อย 50-60 ให้นำมาหมักทำปุ๋ย หรือการนำเปลือกผลไม้มาหมักทำน้ำขยะหอม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในส่วนของขยะที่กวาดได้ริมทาง เช่น เศษใบไม้แห้ง กิ่งไม้เล็กๆ ก็สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้เช่นกัน นอกจากนี้ในส่วนของขยะชิ้นใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุของขยะที่ขวางทางน้ำไหลในคู คลอง ซึ่งจากเดิมนัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง ได้เพิ่มความถี่ในการเก็บเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก่ไขปัญหาขยะอุดตันในคู คลอง และท่อระบายน้ำได้ อีกทั้งขยะชิ้นใหญ่บางประเภทก็ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือแปรรูปใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถส่งเสริมการขายให้ชุมชนได้อีกด้วย
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner