กทม.ร่วมกับ 16 เมืองพี่เมืองน้อง วางแผนดำเนินการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเมืองในอนาคตร่วมกัน

 
(13 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ซึ่งสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มี.ค.61 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของสำนักงานการต่างประเทศจากเมืองพี่เมืองน้อง เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เมือง จาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย กรุงบูดาเปสต์ นครเฉิงตู เมืองต้าเหลียน จังหวัดฟูกูโอกะ นครโฮจิมินห์ กรุงจาการ์ตา กรุงมอสโก กรุงพนมเปญ เมืองปอร์โต นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลชานตง เมืองเซินเจิ้น กรุงโซล จังหวัดเถื่อเทียนเว้ กรุงอูลานบาตอร์ และเมืองอู่ฮั่น รวม 29 คน เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อนำเสนอโครงการของเมืองที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่น (Best Practice) และกิจกรรมของเมืองพี่เมืองน้องที่ดำเนินการ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีแบบแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์เมือง เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การวางแผนการดำเนินการความร่วมมือการพัฒนาเมืองร่วมกันในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในเวทีต่างประเทศสู่เป้าหมายในการเป็นมหานครแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
 
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานครขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน และขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานซึ่งได้นำมาแลกเปลี่ยนในการสัมมนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนงาน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมือง โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีหัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2) วัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 3) การศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ 4) ด้านการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมืองและในหัวข้ออื่น ๆ ที่ทุกคนต้องการแบ่งปันและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ในช่วงพักอยู่ในกรุงเทพฯ หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯ มากขึ้น รวมถึงใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและความทรงจำที่ดีระหว่างกัน โดยมั่นใจว่าการสัมมนาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากเราจะได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้กันมากขึ้นสามารถหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาโครงการของเราต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner