ตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เสริมผิวจราจรฝั่งขาเข้า แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ถ.เอกชัย ช่วงซอย 56–69

 
          (12 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเขตบางบอน บริเวณถนนเอกชัย ช่วงซอยเอกชัย 56 ถึงซอยเอกชัย 69 ณ ซอยเอกชัย64/3 โดยมีนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
 
 
 
        นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากถนนเอกชัยช่วงคลองราชมนตรีถึงซอย 50 เมื่อเกิดฝนตกจะมีปัญหาน้ำท่วมขังความยาวประมาณ 300–400 เมตรเสมอผิวจราจร สำนักการระบายน้ำกับสำนักงานเขตจึงได้แก้ปัญหาร่วมกัน โดยสำนักระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองราชมนตรี จำนวน 3 เครื่อง กำลังสูบ 1 ลบ.ม.ต่อวินาที และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในซอยเอกชัย 52 ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบว่าถ้าสามารถดึงน้ำส่วนหนึ่งเข้าคลองบางพรานได้ก็สามารถช่วยระบายน้ำลงคลองราชมนตรีและคลองวัดสิงห์ได้ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางบอนติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว เพิ่มอีก 1 เครื่อง บริเวณปากซอยเอกชัย 52 เพื่อช่วยดึงน้ำจากบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าบริษัทกระทิงแดงมาลงคลองบางพราน อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมาบริเวณซอยเอกชัย 52 ไม่ได้มีการเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำหลัก สำนักการระบายน้ำจึงจะดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณถนนเอกชัยซอย 52 เข้ากับระบบท่อระบายน้ำหลักขนาด 1.20 เมตร ซึ่งเมื่อมีการเชื่อมท่อระบายน้ำและทำงานร่วมกับการใช้ระบบสูบน้ำก็จะสามารถระบายน้ำบริเวณดังกล่าวได้ดีขึ้น 
 
          นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณดังกล่าวผิวจราจรฝั่งขาออกสูงกว่าฝั่งขาเข้าเกือบ 40 เซนติเมตร ดังนั้นเวลาที่มีฝนตกลงมาน้ำบนผิวจราจรฝั่งขาออกลดแล้วแต่น้ำบนผิวจราจรฝั่งขาเข้าต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงจึงจะลด ดังนั้นสำนักการโยธาก็จะดำเนินการเสริมผิวจราจรฝั่งขาเข้าให้สูงขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำขังในผิวจราจรต่อไป
 
     ------------------------ (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner