เตรียมเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบางบอน 28 ก.ค. นี้

 
          (12 มี.ค. 61) เวลา 08.45 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยเอกชัย 109 เขตบางบอน โดยมีนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
 
 
 
        สำหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย 1. โครงการแก้มลิง ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะบางบอนสามารถรับน้ำได้ 65,000 ลบ.ม. บนพื้นที่ 20 ไร่ และมีแหล่งศึกษาระบบนิเวศน์ชายน้ำผ่านทางเดินใต้ระดับน้ำความยาว 60 เมตร 2. โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยพืช โดยปลูกพืชพ้นน้ำและพืชลอยน้ำสลับกัน 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการก่อสร้างอาคารภายในสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมีแปลงสาธิต 4. พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งพักพิงนกกว่า 64 ชนิด โดยมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นป่า 3 อย่าง บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ 5. โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกป่าเพื่อพอเพียง ใช้สร้างที่อยู่อาศัย สร้างร่มเงา ปลูกป่าเพื่อพอกิน เป็นอาหาร สมุนไพร และปลูกป่าเพื่อพอใช้ เป็นเชื้อเพลิง ทำอุปกรณ์ในครัวเรือน ซึ่งได้ประโยชน์ที่ 4 คือ การรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม 6. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน เนื่องจากดินในบริเวณสวนสาธารณะมีสภาพเค็ม จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินมาปรับใช้โดยการปรับความสมดุลดินขุดและดินถม มีการปลูกพืชทนเค็ม การเกษตรแบบยกร่อง และมีแปลงสาธิตการแกล้งดิน 7. โครงการเกษตรผสมผสาน จัดทำเป็นสวนเกษตรสนุกพืชผสมผสาน เป็นการปลูกพืชหลายๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 8. โครงการเกษตรประณีต จัดทำสวนสาธิตเกษตรปราณีต และ 9. โครงการปลูกพืชพลังงาน จัดทำสวนเรียนรู้พืชพลังงานโดยมีแปลงสาธิตปลูกพืชมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าว
         
ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 9 มี.ค. 61 ผลงานรวมคืบหน้า 91% ดังนี้ 1. งานปรับแต่งเนินดิน ได้ผลงาน 99% 2. งานบดอัดพื้นลาน ทางเดินวิ่ง ทางจักรยาน ได้ผลงาน 90% 3. งานติดตั้งคันหิน ได้ผลงาน 15% 4. งานสถานีสูบน้ำ ได้ผลงาน 85% 5. งานอาคารทางเข้า ได้ผลงาน 89% 6. งานอาคารซ่อมบำรุง ได้ผลงาน 52% 7. งานอาคารสุขา 1–5 ได้ผลงาน 80% 8. งานอาคารนิทรรศการ ได้ผลงาน 85% 9. งานลานจอดรถ ลานทางเข้าอาคาร ได้ผลงาน 80% 12. งานระบบสปริงเกอร์ ได้ผลงาน 60% 11. งานระบบไฟฟ้าภายนอก ได้ผลงาน 60% ทั้งนี้เบื้องต้นกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ก.ค. 61
 
------------------------ (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner