ประสานสำนักงานทรัพย์สินฯ หาแนวทางรื้อย้ายบ้านบุกรุก ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างดับเพลิงย่อยบางบอน

 
          (12 มี.ค. 61) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ณ บริเวณปากซอยเอกชัย 111 เขตบางบอน โดยมี ดร.ประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ 
 
 
 
        รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำหนังสือขอเช่าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 457.80 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ซึ่งจากการตรวจพื้นที่วันนี้พบว่าเดิมมีผู้บุกรุกจำนวน 12 ราย และก่อนหน้านี้ทางสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีประกาศให้ผู้บุกรุกรื้อย้ายออกจากพื้นที่ ปัจจุบันผู้บุกรุกได้รื้อย้ายออกไป จำนวน 3 ราย ที่เหลือยังไม่มีการรื้อย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญาเช่าที่กับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อมีการทำสัญญาแล้วก็ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตบางบอน หารือร่วมกับสำนักงานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับแนวทางการรื้อย้ายผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างควบคู่กับการเข้าใช้พื้นที่ โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นหัวหน้าทีมออกแบบการก่อสร้าง ส่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการของจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง และสำนักงานเขตบางบอนรับหน้าที่เจรจากับผู้บุกรุกให้รื้อย้ายเพื่อดำเนินก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอนต่อไป
 
------------------------ (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner