โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. เปิดรับสายอาชีพ เน้นเรียนเร็ว รู้ไว นำไปใช้งานได้ทันที

 
 (12 มี.ค. 61) เวลา 10.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เรียนรู้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 09.30-15.00 น. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ในการแสดงผลงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการและนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้วิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพได้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กทม. สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีวิชาความรู้ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการศึกษาหรือประกอบอาชีพ ถ้าต้องการเรียนเร็ว รู้ไว นำไปใช้ทำงานหารายได้ได้ทันทีต้องเรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาต่อในเวลาปกติ ซึ่งทุกคนสามารถมาสมัครเรียนได้ตามความถนัดและความต้องการ โดยครูผู้สอนและวิทยากรของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สามารนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
 
 สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำอาชีพ นิทรรศการจัดแสดงผลงาน การสาธิตและการให้บริการมากกว่า 16 วิชาชีพ ได้แก่ ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี เพ้นท์เล็บ แต่งหน้า การทำอาหารและขนมไทย นวดแผนไทย แกะสลักผักและผลไม้ การจัดดอกไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับแฟชั่นและสิ่งทอ ช่างยนต์และช่างจักรยานยนต์ ช่างไม้ ช่างก่อสร้างและช่างเครื่องเรือนไม้ โดยแต่ละวิชาช่างเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจสมัครเรียนจากประชาชน และนอกจากนี้ยังมีวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ตามนโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ในกรอบระยะเวลาทำงาน 300 วัน ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ วิชาช่างก่อสร้างในชุมชน และช่างประจำบ้าน
 
 ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเรียนได้ทางระบบออนไลน์ที่ www.bmatraining.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม โทร. 0 2247 9496-7
 
 
e-max.it: your social media marketing partner