กทม.เข้มมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยเคลื่อนที่ชวนคนกรุงนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าว่า จากที่หลายจังหวัดได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้านั้น  แม้ว่ากรุงเทพฯ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง  และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว  แต่กรุงเทพมหานครก็ไม่ประมาท เนื่องจากตั้งแต่ช่วง 1 ม.ค. – 6 มี.ค. 61 พบสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จำนวน 6 ตัว  จากสถิติปีที่แล้วพบสัตว์ติดเชื้อมากถึง 47 ตัว  ประกอบกับสถานการณ์ในภาพรวมที่ขณะนี้ทั่วประเทศมีสัตว์ติดเชื้อแล้ว 321 ตัว และมีผู้เสียชีวิตจากโรคสุนัขบ้า 2 ราย  กทม.จึงได้เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้สำนักอนามัย  และสำนักงานเขตทุกเขต  ร่วมกันให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งตามชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ  ให้ตระหนักและมีความเข้าใจในการดูแลตัวเอง  คนในครอบครัว  และสัตว์เลี้ยงให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า  
เนื่องจากไม่สามารถรักษาให้หายได้  และมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต “หากถูกสุนัขกัดต้องรีบล้างแผลใส่ยา กักหมา หาหมอ”  ที่สำคัญคือให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน  โดย ตลอดช่วงเดือนมีนาคมนี้ทุกสำนักงานเขตได้ร่วมกับสำนักอนามัยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้บริการหมุนเวียนตามพื้นที่ต่าง ๆ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ซึ่งสามารถสอบถามจุดบริการที่ใกล้บ้านได้ทางสายด่วน กทม. 1555
 
  จากข้อมูลผู้เสียชีวิตและจํานวนสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มลดลงในปีนี้นั้น เป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น   ซึ่ง กทม.ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและสัตว์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  พร้อมทั้งเร่งรัดและติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มผู้ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียแผลและผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบสัตว์มีเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเพิ่มความเข้มข้น ทั้งการจับสุนัขจรจัดที่มีความเสี่ยงไปกักสังเกตอาการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  ควบคุมจํานวนสัตวพาหะนําโรคที่สําคัญคือสุนัขและแมว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ซึ่งการสํารวจความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อปีที่แล้ว พบประชาชนมีความรู้ร้อยละ 64   จึงมีการการออกหน่วยรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ กทม.เติม ความสุขสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
สำหรับสถานการณ์สัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2561 พบจํานวน 3,422 ตัว กรุงเทพมหานครพบสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จํานวน 519 ตัว โดยสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นสุนัขร้อยละ 94.6 และแมวร้อยละ 5.4  ในจำนวนนี้เป็นสัตว์จรจัดร้อยละ 52.7 กึ่งจรจัดร้อยละ 14.6 สัตว์มีเจ้าของร้อยละ 32.7 ซึ่งปัจจัยที่ทําให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้านั้น  ร้อยละ 87.4 ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเลี้ยงดูแบบอิสระทําให้มีโอกาสไปสัมผัสกับสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า โดยพื้นที่พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามากที่สุดในช่วง 10 ปี คือ เขตลาดกระบัง บางขุนเทียน ประเวศ พระโขนง และบางนา  
 
---------------------------------------------
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner