ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน

 
(10 มี.ค.61) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.คลองระหาญ) เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
*สถานีสูบน้ำคลองสนามชัยคืบหน้าแล้ว 90% เตรียมเดินเครื่องทดสอบระบบเดือนเม.ย.61
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย เนื่องจากสถานีสูบน้ำดังกล่าวเปิดใช้งานมานาน ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม เครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่างชำรุดเสียหาย สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการปรับปรุง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 3 ธ.ค.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ก.พ.61 ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน ปริมาณงานประกอบด้วย การปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงอาคารควบคุม ก่อสร้างทำนบแบบซอง 100 ม. ก่อสร้างทางลำเลียงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อน ติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาดประมาณ 8 x 4 ม. ซ่อมเปลี่ยนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมระบบลำเลียงขยะ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 180 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง 4.50 ม. ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์และฐานราก ปรับปรุงตะแกรงฝาบ่อ ขนาด 2.14 x 3.64 ม. ปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าเมน จัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ในส่วนการก่อสร้างทำนบแบบซอง 100 ม. ได้ดำเนินการแก้ไขแบบและปริมาณงาน ส่วนทางเข้าออกสำหรับรถจัดเก็บขยะผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เหลือเพียงเก็บงานและรายละเอียดอีกเล็กน้อย ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 90% คาดว่าโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย จะแล้วเสร็จประมาณเดือนเม.ย.61 จากนั้นจะเริ่มเดินเครื่องทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป
 
*ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญเดิมพร้อมเร่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่
 
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.คลองระหาญ) ประกอบด้วย งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีสูบน้ำเดิม) และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ ขนาดกำลังสูบ 9 ลบ.ม./วินาที (สถานีแห่งใหม่ด้านปากคลองระหาญบรรจบคลองสนามชัย) สำหรับงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองระหาญ (สถานีสูบน้ำเดิม) ประกอบด้วย งานโยธา ดำเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเดิม งานโครงสร้างปิดกั้นน้ำชั่วคราว งานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า ปรับปรุงเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ขนาด 1.80 x 1.60 ม. ปรับปรุงระบบเครนที่ใช้สำหรับยกเครื่องสูบน้ำขึ้นจากบ่อเพื่อมาบำรุงรักษา (semi gantry crane) ขนาด 5 ตัน 6 ทิศทาง โดยใช้โครงสร้างเดิม แต่ปรับปรุงรางวิ่งด้านล่าง ติดตั้งประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด 4.00 x 4.00 ม. แบบมีล้อพร้อมเครื่องกว้านและเกียร์มิเตอร์ ปรับปรุงประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด 4.00 x 4.00 ม. แบบมีล้อพร้อมเครื่องกว้านและเกียร์มิเตอร์ โดยใช้ของเดิม รื้อถอนเครื่องสูบน้ำและท่อส่ง รื้อถอนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ รื้อถอนและจัดเก็บงานระบบไฟฟ้า ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 1.29% ส่วนงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ ขนาดกำลังสูบ 9 ลบ.ม./วินาที (สถานีแห่งใหม่) ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระหาญ สร้างอาคารควบคุมและที่พักเจ้าหน้าที่ งานโครงสร้างป้องกันดินพังและทำนบกั้นน้ำชั่วคราว งานระบบเครื่องกล ติดตั้งประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด 4.00 x 4.00 ม. แบบมีล้อพร้อมเครื่องกว้าน และเกียร์มอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.00 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ขนาด 3.92 x 6.00 ม. ติดตั้ง Discharge Pipe ขนาด 1,200 มม. ยาว 1 ม. ติดตั้ง Column Pipe ขนาด 1,400 มม. ความยาว 4.60 ม. ติดตั้งระบบเครนที่ใช้สำหรับยกเครื่องสูบน้ำขึ้นจากบ่อ (A-crane) ขนาด 7.5 ตัน 6 ทิศทาง ติดตั้งบานปิดทางเดียว (Flap Gate) ขนาด 1,200 มม. และ Crane ลำเลียงเครื่องสูบน้ำและถังขยะ ขนาด 1 ตัน 4 ทิศทาง งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ ขนาด 1,000 KVA ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ และเครื่องกลอื่น ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งตู้เมน ขนาด 1,600 A 1:3 ตู้ มอก. ติดตั้งตู้ควบคุม ขนาด 130 KW และติดตั้งตู้ควบคุมเครน ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 19.82%
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณคลองสนามชัย คลองระหาญ และคลองอื่นๆที่เชื่อมต่อถึงกัน รวมทั้งป้องกันปัญหาน้ำทะเลหนุน เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนเพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner