แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตวัฒนาและคลองเตยทั้งระยะสั้น-ยาว

 
(11 มี.ค.61) เวลา 10.00 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณ ถ.พระราม 4 บริเวณปากซอยอรรถกวี (ปั๊มเอสโซ่)   บริเวณแยกเกษมราษฎร์   บริเวณคูน้ำเทพธารินทร์ เขตคลองเตย  ถ.เอกมัย บริเวณปากซอยสุขุมวิท 63  และบ่อสูบน้ำพร้อมศรี ซอยสุขุมวิท 49/1 เขตวัฒนา โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในพื้นที่เขตวัฒนามีปัญหาน้ำท่วมหลายจุด ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 22, 24, 26,36, 63 ซึ่งซอยเหล่านี้ สำนักการระบายน้ำได้มีโครงการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือ โครงการ pipe jacking เป็นการสร้างท่อลอดใต้ดินเพื่อเร่งระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตก ในขณะเดียวกันการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในปีนี้ (2561) สำนักการระบายน้ำจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งสร้างทำนบเพิ่มเติม บริเวณคลองเป้ง เขตวัฒนา และบริเวณคูน้ำเทพธารินทร์ ในพื้นที่เขตคลองเตย ส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนพระราม 4  พื้นที่เขตคลองเตย สำนักการระบายน้ำก็มีโครงการระยะสั้น ที่จะสร้างบ่อสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อดึงน้ำจากซอยสุขุมวิท 22, 24 และ26 ไปลงสู่คลองหัวลำโพง คลองเตย และแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป สรุปได้ว่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเขตวัฒนาและเขตคลองเตยจะมีทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งโครงการระยะยาวได้มีการลงนามทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่วนในโครงการระยะสั้นก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและสร้างทำนบเพิ่มเติมในบางคูคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเขตวัฒนาและเขตคลองเตยแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมา
 
 
————————-
e-max.it: your social media marketing partner