พัฒนา 5 บึงประชานิเวศน์เชื่อมต่อเป็นแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหน้าตลาดประชานิเวศน์

 
(11 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้มาติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ซึ่งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจะร่วมกันพัฒนาบึงประชานิเวศน์ให้เป็นแก้มลิง เพื่อที่จะดึงน้ำที่อยู่บนถนนเทศบาลสงเคราะห์ลงสู่บึง เนื่องจากบริเวณหน้าตลาดจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ เมื่อมีปริมาณฝนตกหนักเกินกว่า 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง จากการสำรวจเบื้องต้นของสำนักการระบายน้ำพบว่าในหมู่บ้านประชานิเวศน์ มีบึงน้ำอยู่จำนวน 5 บึง  ซึ่งบึงดังกล่าวหากได้รับการพัฒนาแล้วจะสามารถรองรับน้ำได้ถึง 73,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้เจรจาขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือให้กรุงเทพมหานครพัฒนาบึงแห่งนี้เป็นแก้มลิงได้ ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการวางระบบท่อเพื่อเชื่อมน้ำทั้ง 5 บึงเข้าด้วยกัน การเชื่อมท่อคืบหน้าแล้วกว่า 60 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 61 จากนั้นในเดือนเมษายน 61 จะทำการพัฒนาขุดลอกบึงเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อพัฒนาบึงดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขึงบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์และพื้นที่ใกล้เคียงได้
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner