กทม.เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา สร้างแนวร่วม และวัฒนธรรมการทิ้งขยะ

 
(10 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” 100 วันแรก ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วยการปรับปรุงสวนบึงกระเทียม เขตมีนบุรี โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” เขตบึงกุ่ม และโครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ซอยโพธิ์แก้ว 2 เขตบางกะปิ  โดยมีนางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่
 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามการปรับปรุงสวนบึงกระเทียม ซึ่งทางสำนักงานเขตมีนบุรีร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมนำไม้ยืนต้น ไม้ดอกและไม้ประดับ รวมกว่า 2,500 ต้นมาปลูก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมทั้งปรับปรุงทางเดินรอบสวน โดยการปูแอสฟัลท์ โดยรองผู้ว่าฯ กทม.ได้กำชับการก่อสร้างทางเดินในแต่ช่วงต้องสามารถระบายน้ำออกจากเส้นทางได้ดี โดยการทำเป็นสโลปลาดเอียงให้น้ำที่ขังตามทางเดินไหลลงไปยังบึงกระเทียม นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หาแนวทางในการพัฒนาสวนบึงกระเทียมเป็นสวนน้ำ เพิ่มจุดชมวิว และทำรั้วรอบให้ปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันเป็นรั้วลวดหนาม ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้ามาใช้บริการสวน และที่สำคัญต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
 
 
ในส่วนของโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” เขตบึงกุ่ม ปัจจุบันสำนักงานเขต ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ในจุดที่กำหนด ทั้งในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และในชุมชน กว่า 40 จุด โดยเขตฯ ได้กำหนดจุดทิ้งไว้ 59 จุด และคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งป้ายทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดไม่เกินวันที่ 15 มี.ค.61  ซึ่งรองผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายให้เขตตรวจสอบและประเมินปริมาณขยะในแต่ละจุดทุกวัน เพื่อนำมาปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเขตสามารถปรับหรือกำหนดจุดทิ้งใหม่ได้ ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ทราบการดำเนินการ อันจะเป็นการสร้างแนวร่วมในลักษณะของเครือข่ายดำเนินการ และสร้างวัฒนธรรมการทิ้งขยะที่ถูกต้องและถูกวิธี สำหรับโครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ของเขตบางกะปิ เขตฯ ได้กำหนดให้พัฒนาบริเวณซอยโพธิ์แก้ว 2 ถนนโพธิ์แก้ว เขตบางกะปิ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ร่วมทั้งไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม อีกทั้งยังมีประชาชนลักลอบนำรถมาจอดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเบื้องต้นเขตได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พร้อมทำความสะอาด จากนั้นจะนำต้นไม้มาปลูกเพื่อให้สวยงาม และป้องกันผู้ลักลอบนำรถมาจอด ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
 
------------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner