บางกอกน้อยเร่งพัฒนาคลองบ้านขมิ้นเปิดทางน้ำไหลดึงน้ำลงสู่คลองมอญ

 
(10 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองบ้านขมิ้น เขตบางกอกน้อย โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำซึ่งมีความยาวทั้งหมดประมาณ 6,400 กม. พร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดคูคลอง ซึ่งอยู่ในการดูแลทั้งหมด 1,682 คลอง แบ่งการทำความสะอาดเป็น 2 วิธี คือการจ้างเอกชนดำเนินการ อีกวิธีคือใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ในส่วนของพื้นที่เขตบางกอกน้อยบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อย คือบริเวณถนนพรานนกและถนนอิสรภาพ ซึ่งจุดดังกล่าวถ้าเราสามารถระบายน้ำลงท่อระบายน้ำตามแนวถนนอิสรภาพลงสู่คลองบ้านขมิ้นได้อย่างรวดเร็วปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป ดังนั้นเขตบางกอกน้อยจึงได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองบ้านขมิ้น เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้การระบายน้ำจากคลองบ้านขมิ้นไปลงที่คลองมอญได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนพรานนกและถนนอิสรภาพให้ดีขึ้น สำหรับคลองบ้านขมิ้นมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 1.5 กม. ซึ่งจากการสำรวจพบว่าส่วนหนึ่งสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 1 กม.กว่าๆลักษณะของคลองยังไม่มีการพัฒนามีผักตบชวาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้เขตบางกอกน้อยได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองบ้านขมิ้น โดยจัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช เก็บขยะมูลฝอย กิ่งไม้ และเศษวัสดุที่อยู่ในคลอง ในขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา เขตบางกอกน้อย ได้หารือร่วมกันในการวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในเบื้องต้นจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำในแนวถนนอิสรภาพประมาณ 3-4 เครื่อง เพื่อดึงน้ำจากคลองบ้านขมิ้นไปลงที่คลองมอญออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนพรานนกและถนนอิสรภาพ ทั้งนี้บริเวณถนนอิสรภาพ ถนนพรานนก เมื่อปริมาณฝนที่ตกลงมาประมาณ 60-70 มม. จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ความสูงประมาณ 10-15 ซม. เต็มพื้นผิวจราจร ความยาวประมาณ 300 ม. ใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำ 2-3 ชั่วโมง เมื่อสามารถพัฒนาทำความสะอาดคลองบ้านขมิ้นแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เร็วกว่าเดิมซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 
“กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน้ำและแม่น้ำคูคลอง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษาความสะอาดท่อระบายน้ำและแม่น้ำคูคลอง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์กล่าวในตอนท้าย
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner