เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ชาวฝั่งธน

 (9 มี.ค. 61) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมี แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะผู้บริหารสำนักการโยธา กทม. สำนักงานเขตบางแค และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น พร้อมงานบริเวณภายนอก เริ่มสัญญาวันที่ 16 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มี.ค.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 11% โดยเนื้องานในส่วนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิม ประกอบด้วย งานติดตั้ง Tower Crane งานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างพื้นชั้นใต้ดิน และงานก่อสร้างผนังลิฟท์ ส่วนผลงานที่เตรียมดำเนินการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น งานระบบประกอบอาคารทั้งหมด งานครุภัณฑ์ทั้งหมด และงานปรับปรุงบริเวณภูมิสถาปัตย์โดยรอบอาคารทั้งหมด
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา ซึ่งที่ผ่านมาสำนักการโยธาและผู้รับจ้างได้ปรับแผนการทำงานใหม่ ทำให้ผลงานการก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับแผนงานที่วางไว้จึงไม่มีเปอร์เซ็นต์การติดลบ คาดว่าในส่วนโครงสร้างอาคารจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิ.ย.61 จากนั้นจะเริ่มดำเนินงานระบบประกอบอาคารทั้งหมด อาทิ งานสุขาภิบาล งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และงานระบบลิฟต์ ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มช่องทางบริการและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ครอบคลุมพื้นที่เขตบางแคและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางแคประสานสำนักการระบายน้ำ เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1 จุด และบริเวณทางเข้าซอยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เพื่อเร่งระบายน้ำที่มีการท่วมขังในพื้นที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ลงสู่คลองทวีวัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาพบแพทย์
 
 
 
 

 
e-max.it: your social media marketing partner