เตรียมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

 
(7 มี.ค.61) เวลา 14.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง  ซึ่งกำหนดจัด ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.โดยมี นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตลาดกระบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน แล้วจำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ และเขตบางพลัด ครั้งต่อไปกำหนดจัดในพื้นที่เขตลาดกระบัง  เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้จึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการสุขภาพเคลื่อนที่ที่มีความพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัด ให้บริการเข้าถึงชุมชนและประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม  โดยหากในวันที่จัดกิจกรรมมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ไม่สามารถให้บริการได้หมดภายในวันนั้น ทาง กทม. มีแผนที่จะจัดหน่วยบริการย่อยเพื่อดูแลประชาชนส่วนที่เหลือต่อไป นอกจากนี้ ให้เขตจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด พร้อมกันนี้ ได้ให้เขตประสานความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
 
สำหรับการจัดกิจกรรม “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง บริการในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงควรได้รับวัคซีน และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่  รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดเคลื่อนที่มีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) เคลื่อนที่ สามารถทราบผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ วัดความดันลูกตาและถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด การเลิกสูบหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คันและรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ และรถตรวจคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังมี การบริการทะเบียนราษฏร์เคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชน จำหน่ายของดีเขต รวมถึงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า
 
 
e-max.it: your social media marketing partner