คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงตลาด 5 แห่งย่านประเวศ สรุปรายงานส่งให้ผู้ว่าฯกทม.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

 
(6 มี.ค.61) ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : เวลา 08.30 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าของบ้านเลขที่ 37/208 ซอยศรีนครินทร์ 55 เขตประเวศ กทม. อ้างเหตุเดือดร้อนจากการประกอบกิจการตลาด ซึ่งดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้เริ่มพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรก เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยสอบถามข้อมูลจากผู้อำนวยการเขตประเวศและสำนักการโยธา พร้อมพิจารณาจากรายงานเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวันที่ 24 ก.พ.61 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดสวนหลวง ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต ตลาดรุ่งวาณิชย์ ตลาดยิ่งนรา และตลาดร่มเหลือง ก่อนคณะกรรมการขอขยายเวลาการตรวจสอบออกไปถึงวันที่ 5 มี.ค.61 เนื่องจากข้อเท็จจริงบางส่วนยังไม่สามารถสรุปได้ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้นำเอกสารทั้งหมดมาประมวลผล จนได้ข้อสรุปจากข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างครบถ้วนและลงมติเห็นชอบลงบันทึกรายงานจำนวน 10 หน้า พร้อมแนบเอกสารประกอบ ก่อนส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย  
 
 
นายนิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อสรุปผลสรุปเบื้องต้น คณะกรรมการได้มีความเห็นร่วมกันว่าตลาดทั้ง 5 แห่ง ขออนุญาตจัดตั้งตลาดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไม่ถูกต้อง ทั้งประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และประเภทที่ 2 ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร โดยทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดมาตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2551 ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวมีการตั้งแผงขายของยาวตลอดแนว ลักษณะนี้ไม่ถือว่าเป็นตลาด ต่อมาตลาดสวนหลวงได้เริ่มก่อตั้งตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ตามด้วยตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต ตลาดยิ่งนรา ตลาดรุ่งวาณิชย์ และตลาดร่มเหลือง สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.สำนักการโยธา ผู้ควบคุมกำกับดูแลในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายขณะนั้น โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อดีตผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายจุมพล สำเภาพล (ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.52-54) และนายวินัย ลิ่มสกุล (ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.54-56) 2.สำนักงานเขตประเวศ ผู้ให้อนุญาตจัดตั้งตลาดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พบดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องปรากฏตามเอกสารตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ได้แก่ นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ เกษียณราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางอัจฉรา ห่อสมบัติ เกษียณราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า เกษียณราชการตำแหน่งผู้อำนวยการเขตประเวศ และนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโยธา และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ในส่วนการดำเนินการตามกฎหมายของผู้อำนวยการเขตประเวศในแต่ละช่วงปี พบว่าผู้อำนวยการเขตประเวศได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกช่วงปี แต่ต้องไปพิจารณารายละเอียดของการดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งบางปีได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะรวบรวมส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป 
 
--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner