กลุ่มเขตกรุงธนใต้พร้อมดูแลและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามหลักรุกขกรรม

 
 (1 มี.ค. 61) เวลา 16.00 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อผลิตรุกขกรที่มีความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงจัดการต้นไม้ในที่สาธารณะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดการพัฒนาระบบการดูแลต้นไม้ในเมืองได้อย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรมและมีมาตรฐาน ตลอดจนเกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ในเมือง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร
 
 
 
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 มีระยะเวลาการอบรม 6 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 7 เขต ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่สวนธนบุรีรมย์ รวม 33 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งในวันที่ 20 – 22 ก.พ. 61 เป็นการอบรมวิชาการด้านรุกขกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 61 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สวนธนบุรีรมย์ หลักสูตรการอบรม อาทิ การบรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานในงานรุกขกรรม สำหรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง” และ “กว่าจะเป็นต้นไม้ในเมือง” การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การตัดแต่งต้นไม้ขนาดกลาง” และ “การประเมินความเสี่ยงต้นไม้ใหญ่” การฝึกปฏิบัติการ เช่น “สาธิตการตัดแต่งต้นไม้” “การปีนต้นไม้ด้วยเชือกและอุปกรณ์นิรภัย” “การประกอบ Lanyard และการใช้งาน/การทรงตัวบนกิ่งไม้ และการไปยังกิ่งเป้าหมาย และ “การตัดแต่งต้นไม้บนที่สูงและการทำงานเป็นทีม” สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น ใน 6 กลุ่มเขต โดยครั้งต่อไปกำหนดจัดอบรมให้กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งเมื่อการอบรมแล้วเสร็จคาดว่า เจ้าหน้าที่ของแต่ละเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานสวนสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องจะสามารถดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมสร้าง และรวมพลังในการพัฒนาบุคลากรด้านการตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการอบรมด้านรุกขกรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนถือเป็นอนาคตของกรุงเทพมหานครในด้านการตัดแต่งต้นไม้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงเพื่อให้การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
          -——————-      (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner