กทม. รุกตามงานระบายน้ำเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมวางแผนป้องกันในช่วงหน้าฝน

 
(1 มี.ค. 61) 09.00 น. ณ บริเวณหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของหมู่บ้านฯ ป้องกันน้ำท่วมขังและลดปัญหามลภาวะจากน้ำเสีย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางเขน และประชาชนในพื้นที่ จากนั้น เวลา 10.00 น. รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจผิวจราจรและคันหินทางเท้า ถนนลาดพร้าววังหิน จากถนนโชคชัย 4 ถึงคลองเสือน้อย ความยาวประมาณ 2,700 เมตร โดยการดำเนินงาน ประกอบด้วย การรื้อพื้นทางเท้าและคันหินเดิม และปรับปรุงทางเท้า คันหิน ร่องรับน้ำหน้าคันหิน และบ่อพักเล็กในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาท่อใหม่ ร่วมทั้งปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ให้มีความหนา 0.25 เมตร ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเสือใหญ่ลงสู่คลองลาดพร้าว ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่ถนนลาดพร้าววังหิน หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 และพื้นที่ใกล้เคียง
 
 
รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เป็นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานหลายปี ซึ่งต่อมาทางหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 ได้มีการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำใหม่ ขนาด 0.60 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไปยังคลองรางอ้อและคลองรางแก้ว ซึ่งวันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตบางเขน ได้เข้าช่วยเหลือและสนับสนุน โดยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำพร้อมดูดดินเลน ในซอยอัมรินทร์ 3, 5, 6, 7, และ 8 เพื่อทำให้ระบบน้ำไหลเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียได้ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เขต วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่มีปัญหา เพื่อเร่งช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
 
จากนั้น เวลา 11.00 น.  รองผู้ว่าราชการ กทม. ลงพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเขตวังทองหลาง ณ สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ซอยหมู่บ้านธารารมณ์หัวหมาก เขตวังทองหลาง เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยได้มอบหมายให้ทางสำนักการระบายน้ำเข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบและเครื่องผลักดันในการช่วยผลักดันน้ำจากคลองเจ้าคุณสิงห์ออกไปยังคลองแสนแสบและคลองจั่น นอกจากนี้ยังกำชับให้เขตวังทองหลางร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการขุดลอกและทำความสะอาดคลองเจ้าคุณสิงห์ เนื่องจากสภาพคลองมีความตื้นเขิน และมีขยะเป็นจำนวนมาก เป็นปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำไปยังคลองหลักต่างๆ ได้ช้าลง และในวันเดียวกันนี้ ได้ลงพื้นที่ดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าคลองยายสุ่น ณ สถานีสูบน้ำคลองยายสุ่น ตอนลงคลองสามเสน (ริมถนนพระราม 9) พร้อมทั้งได้ตรวจการติดตั้งราวกันตกคลองบางซื่อ และคลองพญาเวิก ณ ถนนรัชดาภิเษก (หลังโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค) เขตห้วยขวาง โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
สำหรับ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าคลองยายสุ่น มีความคืบหน้าประมาณ 80% แต่ติดปัญหาที่ผู้รับเหมาไม่เข้ามาดำเนินการต่อ จึงได้กำชับให้สำนักการระบายน้ำติดต่อผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ถ้าผู้รับเหมาไม่เข้ามาดำเนินการต่อในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ กรุงเทพมหานครก็มีความจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญา โดยหลักจากนี้จะระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการประสานกับทางการไฟฟ้านครหลวง เพื่อหาแนวทางในการนำไฟฟ้าไปยังเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าได้อย่างไรในกรณีที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน ด้านการติดตั้งราวกันตกคลองบางซื่อและคลองพญาเวิก ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 1,000 เมตร ยังเหลืองานที่จะต้องทำต่ออีกประมาณ 700 - 800 เมตร ซึ่งได้มอบหมายให้เขตกับสำนักการระบายน้ำร่วมกับประธานชุมชน และผู้รับเหมา สำรวจว่ายังมีบ้านเรือนประชาชนที่มีปัญหารุกล่ำจำนวนเท่าไร เพื่อนำมาวางแผนแนวทางในการทำงานให้ชัดเจนขึ้น แต่เบื้องต้นจากที่ได้ข้อมูลจากประธานชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่รุกล่ำมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการทำงานของกรุงเทพมหานคร และพร้อมจะย้ายออกเมื่อการก่อสร้างและติดตั้งราวกันตกดำเนินการมาถึงบริเวณบ้านของตน
 
-----------------อิทธิพล…กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner