3 มี.ค.นี้ “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน”ครั้งที่ 2 ให้บริการใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

 
(28 ก.พ.61) ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด : นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ตามโครงการ “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” หนึ่งในโครงการตามกรอบการทำงาน 100 วัน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค.61 เวลา 09.00 – 16.00 น. บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด โดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชน สร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในลักษณะของการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หมุนเวียนทั้ง 6 กลุ่มเขต เดือนละ 2 ครั้ง 
 
 
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงควรได้รับวัคซีน  และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดเคลื่อนที่ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) เคลื่อนที่ สามารถทราบผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงและทำหมันสุนัข แมว และจดทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ วัดความดันลูกตา และถ่ายรูป จอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด การเลิกสูบหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คันและรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวิลแชร์ และรถตรวจคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังมีบริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า
 
e-max.it: your social media marketing partner