กทม. เฟ้นหา 12 ยุวทูต เป็นตัวแทนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

 
(28 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร โดยมีนายธนิต กิตติพัธโนทัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ วิทยากร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องเบญจรงค์ (ชั้น 3) โรงแรมรอยัลเบญจา เขตวัฒนา
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน จำนวน 120 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมา จากที่เห็นและทราบประวัติของนักเรียนที่ผ่านเข้ามาในเบื้องต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนมีความสามารถใกล้เคียงกัน และพยายามปฏิบัติกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมอย่างดีที่สุด ซึ่งจากรายงานของรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทำให้ทราบว่าการคัดเลือกครั้งนี้ จะคัดเลือกนักเรียนให้เหลือจำนวน 12 คน เพื่อเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่านักเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือกในวันนี้ จะผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมหรือไม่ก็ตาม ขอให้นักเรียนทุกคนจงภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็น 1 ใน 120 คน จากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 40,000 คน ซึ่งเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาต้องมีความประพฤติดี มีความสามารถ เป็นที่รักของพ่อและแม่ เป็นคนดีของสังคม และในอนาคตจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนต่อไป
 
 
ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 และได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 2 คณะยุวทูตกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียน จำนวน 431 โรงเรียนๆ ละ 2 คน ด้วยการสัมภาษณ์ แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และความสามารถพิเศษตามถนัด คัดเลือกเหลือเป็นผู้แทนนักเรียน จำนวน 120 คน โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560
 
สำหรับ ระยะที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนักเรียน จำนวน 120 คน เป็นยุวทูตกรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย ความมีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ การสื่อสารและการอยู่ร่วมกัน ให้เหลือ จำนวน 12 คน จากนั้น ระยะที่ 3 จะเป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเดินทางของยุวทูต กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพในการเข้าสังคม ระหว่างวันที่ 26 – 29 มี.ค. 61 และ ระยะที่ 4 คณะยุวทูตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 คน เดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 วัน ภายในเดือนพ.ค. 61
 
-----------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner