เปิดการจราจรโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

 
(28 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
 
 
เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางตามแนวตะวันตก-ตะวันออก
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่แยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 เพื่อเบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนที่ใหม่ จากนั้นเป็นแนวตรงตลอดจนข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีงานก่อสร้างสะพานต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง อุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 แห่ง และสะพานข้ามคลอง จำนวน 9 แห่ง เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 สาย ช.3 อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการก่อสร้างพร้อมทั้งติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งการทำงานได้แบ่งออกเป็นช่วงๆ ทั้งหมด 7 ช่วง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1,3, 4, 6, และ 7 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเปิดการจราจรได้ เริ่มจากถนนหัวหมากต่อเนื่องตลอดแนวโครงการจากถนนศรีนครินทร์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกและจากถนนวงแหวนรอบนอกไปจนถึงถนนเจ้าคุณทหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการสัญจรให้แก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเริ่มมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในแนวถนนศรีนครินทร์ และสายสีส้มในแนวถนนรามคำแหงขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร สำหรับช่วงที่ 2 บริเวณอุโมงค์ทางลอดถนนกรุงเทพกรีฑา และช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดการจราจรได้เต็มรูปแบบภายในปี 2561 ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส่วนตามแนวตะวันตก-ตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้สวยปลูกต้นพิกุล 1,225 ต้น
 
 
นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ 9 สายหลัก ระยะทางทั้งสิ้น 94 กม. โดยดำเนินการในถนนที่ได้ขยายผิวจราจร หรือปรับปรุงถนน หรือเป็นถนนนที่ตัดขึ้นใหม่ โดยถนนที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้เสร็จภายใน 100 วัน ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ถนนสุขุมวิท ส่วนถนนที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ในระยะ 200 วัน มี 4 ถนน คือ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนบรมราชชนนี ส่วนถนนที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ต้นไม้ในระยะ 300 วัน มี 3 ถนน คือ ถนนมิตรไมตรี ถนนประชาร่วมใจ และถนนคุ้มเกล้า สำหรับโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้สวย ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นการปลูกต้นพิกุล จำนวน 1,225 ต้น เนื่องจากพิกุลเป็นต้นที่มีทรงสวยทนแล้งทนน้ำไม่ผลัดใบ เป็นไม้เนื้อแข็งมีศัตรูพืชน้อย ซึ่งมีการล้อมย้ายมาจากถนนรามอินทรา บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู 20 ต้น ซึ่งเป็นแนวทางการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหรือพัฒนาเมือง ซึ่งส่วนที่เหลือสำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการหามาปลูกให้ครบภายใน 100 วัน การปลูกต้นไม้สายอัตลักษณ์นี้จะเป็นการตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกตามถนน นอกจากจะให้ความร่มรื่นและสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วต้นไม้ยังช่วยกำจัดและกรองมลพิษและมลภาวะทางอากาศอีกด้วย
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ทางลอด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยได้เน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งระบบหลักและระบบรองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ให้มีความสมบูรณ์สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner