ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

 
(27 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโอกาสที่ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรก โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายโฆษิต  อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่  
 
 
 
      ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ด้านกีฬา และนันทนาการ อาทิเช่น แอโรบิคในน้ำ เทเบิลเทนนิส ดนตรี/นาฎศิลป์ ทั้งไทยและสากล ลีลาศ รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ห้องมินิเธียร์เตอร์  และการจัดทัศนศึกษาสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 10.00 – 18.00 น.
e-max.it: your social media marketing partner