กทม.เปิดสวนบางกอกใหญ่และบ้านหนังสือวัดท่าพระ

 
(27 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสวนบางกอกใหญ่ และบ้านหนังสือวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสวนบางกอกใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ ใช้พื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบาย สวนบางกอกใหญ่ มีขนาด 2 ไร่ 57 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณซอยแยกเพชรเกษม 4 ต่อเนื่องซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.60 เพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งรอบๆสวนบางกอกใหญ่เป็นชุมชนขนาดเล็ก สำหรับพื้นที่ภายในสวนบางกอกใหญ่ แบ่งเป็นส่วนต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนเครื่องออกกำลังกาย ส่วนอาคารและห้องสุขา ส่วนศาลาหกเหลี่ยมสำหรับจัดกิจกรรมขนาดเล็กและพักผ่อน ส่วนของร่องสวนและเครื่องเติมออกซิเจน และส่วนของการเดินชมรอบสวน สวนบางกอกใหญ่ นับเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเขตบางกอกใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนชาวฝั่งธนบุรี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านพันธุ์พืชอีกด้วย
 
 
สำหรับบ้านหนังสือวัดท่าพระเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยพระครูมงคลกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระ ได้ให้การสนับสนุนจัดทำเป็นบ้านหนังสือวัดท่าพระ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน เป็นแหล่งนันทนาการและเรียนรู้ตามอัธยาศัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งครอบครัว และให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดเป็นส่วนบริการสำหรับสมาชิก ห้องสำหรับอ่านหนังสือและบริการอินเตอร์เน็ต เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดทำเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าพระ ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ในบ้านของกรรมการชุมชน เนื่องจากพื้นที่จำกัดและคับแคบ จึงได้ย้ายมายังสถานที่แห่งนี้ และเพิ่มกิจกรรมการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสังคมผู้สูงวัย การให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าพระ ประกอบด้วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน การควบคุมและป้องกันโรค การเสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนักกายภาพบำบัด เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกว่า 21,714 ไร่ นับเป็นผลสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือเพิ่มปอดให้แก่ประชาชน ซึ่งภายในเดือนมี.ค.คาดว่าจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกประมาน 3,000 ต้น อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนและภาคเอกชนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ในการร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป
 
--------------- (จิรัฐคม...กปส./ธัญญรัศม์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner